„Podziel się światłem” — wyjątkowa kampania w gminie Darłowo

„Podziel się światłem” — wyjątkowa kampania w gminie Darłowo

Trudne warunki na drogach to typowa cecha zimy. Ograniczona widoczność spowodowana minimalną ilością światła słonecznego w ciągu dnia stanowi spore zagrożenie dla pieszych. Odziani w ciemne kurtki piesi po godzinie 16:00 są praktycznie niewidoczni dla kierowców. Problem ten dostrzegają także darłowscy policjanci, którzy promują akcję „Podziel się światłem”.

1500 odblasków w gminie wiejskiej Darłowo

Akcja zakłada umieszczenie opasek odblaskowych na słupach latarni i znaków drogowych w gminie wiejskiej Darłowo. Piesi, którzy będą pokonywać nieoświetlone lub słabo oświetlone trasy, będą mogli pożyczyć sobie taką opaskę i odwiesić ją na najbliższym słupie, już po pokonaniu niebezpiecznej drogi. W gminie wiejskiej Darłowo pojawi się aż 1500 takich opasek. Policjanci zachęcają, by korzystać z tego rozwiązania, ale by nie zabierać opasek do domów. Chodzi o to, by dzielić się światłem, by każdy mógł poczuć się bezpiecznie. Bez troszczenia się o zabieranie odblasku z domu. Piesi wyposażeni w dyskretne odblaski od razu stają się widoczni na ciemnej drodze, co znacznie zmniejsza ryzyko potrącenia.