Port morski w Darłowie. Powstanie plan zagospodarowania przestrzennego

Port morski w Darłowie. Powstanie plan zagospodarowania przestrzennego

Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych — portu morskiego w Darłowie ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, co przyczyni się do rozwoju gospodarki morskiej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Plan zagospodarowania przestrzennego wód portu w Darłowie

Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego portu w Darłowie ma związek z dyrektywą unijną 2014/89/UE. Oznacza to szereg korzyści dla miasta, między innymi efektywne wykorzystanie wód portowych w Darłowie z uwzględnieniem celów społecznych i gospodarczych. Plan jest ukierunkowany na zrównoważony rozwój portu i cechuje się podejściem ekosystemowym. Pod uwagę brane jest dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

Plan obejmuje również ochronę środowiska i przyrody, a uwzględnienie walorów środowiskowych ma na celu zabezpieczenie stanu środowiska morskiego. Ponadto planowanie uwzględnia różne aspekty. Są to m.in. uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Plan określa także poziom zagospodarowania i relacje między obszarami na wodzie i lądzie.