Osiągnięcia zachodniopomorskich ósmoklasistów w egzaminach zewnętrznych

Osiągnięcia zachodniopomorskich ósmoklasistów w egzaminach zewnętrznych

Podejście zachodniopomorskich uczniów do egzaminu ósmoklasisty objawiało się różnymi poziomami zdolności. Wyniki uzyskane przez studentów z języka polskiego wyniosły 61 procent, co jest nieco poniżej średniej krajowej wynoszącej 66 procent. Ich umiejętność matematyczna została oceniona na 49 procent, co również jest niższe od średniej krajowej wynoszącej 53 procent. Z drugiej strony, uczniowie wykazali się swoją kompetencją z angielskiego, osiągając 64 procent, czyli tylko o 2 procent poniżej średniej krajowej. Z niewielką liczbą uczniów decydujących się na język niemiecki, średnia dla regionu wynosi 49 procent, podczas gdy średnia krajowa wynosi 53 procent.

Wyniki te zostały zgłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i obejmują zarówno główny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w maju 2023 roku, jak i dodatkowe testy przeprowadzone w czerwcu. W całym regionie zachodniopomorskim udział w głównym egzaminie wzięło prawie wszystkich uczniów – około 21 870 z około 22 0304 ósmoklasistów (czyli około 99 procent), a wśród nich było około 808 obywateli Ukrainy.

Elementy egzaminu, które wydawały się szczególnie dobrze opanowane przez uczniów, obejmowały umiejętność interpretacji tekstów ikonicznych i znajomość obowiązkowej lektury „Balladyna” podczas egzaminu z języka polskiego. W zakresie matematyki świetnie poradzili sobie z zadaniem polegającym na obliczaniu wartości pierwiastków kwadratowych liczb będących kwadratami liczb wymiernych oraz prostych działań rachunkowych. W przypadku języka obcego nowożytnego, uczniowie zdający egzamin z angielskiego osiągnęli najlepszy średni wynik za zadanie zamknięte sprawdzające umiejętność wyszukiwania konkretnych informacji na podstawie tekstu słuchanego. Z kolei uczniowie zdający egzamin z języka niemieckiego najbardziej biegli byli w zadaniu sprawdzającym znajomość funkcji językowych.