W Darłowie, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego prowadzony jest profilaktyczny program "Przyjaciele Zippiego"

W Darłowie, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego prowadzony jest profilaktyczny program "Przyjaciele Zippiego"

Całoroczny profilaktyczny program o nazwie „Przyjaciele Zippiego” realizowany jest w Darłowskiej Szkole Podstawowej nr 3 pod wezwaniem Króla Eryka Pomorskiego. Jest to inicjatywa o zasięgu międzynarodowym, której celem jest propagowanie zdrowia psychicznego dzieci. Program ten skupia się na rozwijaniu umiejętności psychospołecznych u najmłodszych – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej.

Zajęcia w ramach programu „Przyjaciele Zippiego” były dedykowane uczniom klasy 2A. Dzieci miały możliwość udziału w różnych formach edukacji, które pomagały im rozwijać szereg istotnych umiejętności. Uczyły się one rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, słuchać innych oraz budować przyjaźnie. Ponadto, program zakładał naukę rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze zmianami i stratami oraz udzielania pomocy innym w różnorodnych sytuacjach.

Podczas końcowych obchodów upamiętniających udział w programie, uczestnicy otrzymali różne wyróżnienia. Zostały im wręczone korony, dyplomy i odznaki „Przyjaciela Zippiego”. Realizacja programu przyczyniła się do zwiększenia świadomości wśród dzieci na temat kluczowych aspektów zdrowia psychicznego i emocjonalnego.