Wyzwanie dla samorządów – zaproszenie na szkolenia dotyczące uzależnień behawioralnych

Wyzwanie dla samorządów – zaproszenie na szkolenia dotyczące uzależnień behawioralnych

W kontekście współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Miastem Białogard, Darłowo oraz Gminą Postamino, zapraszamy na specjalistyczne szkolenia pt. „Wyzwanie dla samorządów – uzależnienia behawioralne i programy rekomendowane”. Wydarzenie to to efekt wspólnych działań wymienionych jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie zostało zainicjowane i ogłoszone po raz pierwszy podczas konferencji wojewódzkiej, która odbyła się w listopadzie 2022 roku. Było to spotkanie dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocników ds. uzależnień ze wszystkich zakątków województwa zachodniopomorskiego.

Na przestrzeni miesiąca, tj. w listopadzie 2023 roku, Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o kontynuacji tego przedsięwzięcia. Drugi cykl szkoleń będzie realizowany w trzech miastach: Białogardzie, Darłowie i Postominie.

Do udziału w tym ważnym projekcie zaproszono specjalistę od profilaktyki uzależnień oraz Wojewódzkich Ekspertów ds. Informacji o narkotykach i narkomanii z Dolnego Śląska oraz z Województwa Zachodniopomorskiego. Ich wsparcie będzie nieocenione w kontekście kształtowania skutecznych strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w lokalnych społecznościach.