Poszerzenie granic administracyjnych Mielna – jednomyślna decyzja lokalnej rady

Poszerzenie granic administracyjnych Mielna – jednomyślna decyzja lokalnej rady

Podczas najnowszej sesji, radni z Mielna bez sprzeciwu przyznali akceptację dla uchwały, mającej na celu dać początek procesowi powiększenia granic administracyjnych miasta. Pierwszym etapem tej procedury będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych, które obejmą zarówno obywateli gminy, jak i mieszkańców Łaz.

Olga Roszak-Pezała, pełniąca funkcję burmistrza Mielna, podkreśliła znaczenie rozwoju miasta i korzyści, jakie niesie ze sobą transformacja Łaz w dzielnicę Mielna. Podkreśliła siłę i dynamikę rozwojową Mielna jako kluczowego elementu gminy. Głosiła także o przyszłym wzroście wartości działek oraz pozytywnych skutkach dla lokalnych przedsiębiorców.

W odpowiedzi na powyższe działania, Maciej Berlicki, urzędujący burmistrz Sianowa, poddał analizie te decyzje, podkreślając jednakże, że gmina Sianów nie planuje rezygnować ze swojego projektu o nazwie „Łazy 2023-2026”. W ramach tego planu, na przewidziane inwestycje zostanie przeznaczone 10 milionów złotych w bieżącym roku. Berlicki przytoczył również dokonania ubiegłego roku, takie jak realizacja wielu działań, organizacja wydarzeń, zabezpieczanie plaży czy stworzenie mobilnego posterunku policji dla bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo wspomniał o zamówieniu dokumentacji technicznej dla większości dróg Łaz i planach budowy promenady o długości 400 metrów, która jest już wstępnie uzgodniona z Urzędem Morskim.