Plan rozwoju wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów w Darłowie

Plan rozwoju wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów w Darłowie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Darłowie, Wojciech Wiśniowski, starosta sławieński, podzielił się planem na stworzenie miejscowości, które skupiają się na wsparciu osób niepełnosprawnych i starszych. Wiśniowski zwrócił uwagę na duże zapotrzebowanie na opiekę specjalistyczną, zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i seniorów.

W Sławnie obecnie działa jeden duży ośrodek szkolno-wychowawczy, który pierwotnie służył dzieciom z problemami ze słuchem. Jednak z czasem rozszerzyła swoją działalność do wszystkich dzieci z niepełnosprawnością. Około 210 dzieci jest obecnie pod opieką tego ośrodka – 180 z nich mieszka tam na stałe, a pozostałe 30 korzysta z opieki dziennej.

Starosta Wiśniowski podkreśla, że to nie jedyna instytucja takiego typu w regionie. W Darłowie i Sławnie znajdują się również inne ośrodki prowadzone przez różne stowarzyszenia, które także koncentrują się na osobach wymagających specjalnej opieki.

Plan stworzenia dodatkowego ośrodka w Darłowie jest efektem dialogu i porozumienia z burmistrzem miasta, Arkadiuszem Klimowiczem. Realizacja tego planu zależy od trzech czynników: chęci i zgody władz (co już zaistniało), odpowiedniego miejsca (które wymaga jeszcze dyskusji) oraz zdobycia funduszy unijnych na sfinansowanie projektu. Starosta wyraził optymizm co do tematu funduszy unijnych, a lokalne samorządy w Darłowie i powiecie sławieńskim aktywnie dążą do pozyskania tych środków.