Jeziora Jamno i Bukowo przekroczyły stan ostrzegawczy. Napięta sytuacja też na wybrzeżu Bałtyku

Jeziora Jamno i Bukowo przekroczyły stan ostrzegawczy. Napięta sytuacja też na wybrzeżu Bałtyku

Wyjątkowo wysoki poziom wody zaobserwowano w jeziorze Jamno, gdzie przekroczono wartość 570 cm, czyli stan ostrzegawczy. Podobnie niepokojąca sytuacja panuje przy Jeziorze Bukowo, które powoli zalewa nabrzeża i pomosty. Dodatkowo, groźne stają się obszary wzdłuż rzeki Wieprzy oraz na całej linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Przez ostatnie dni deszcz pada niemal nieustannie. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o możliwości wezbrania wód rzecznych i jeziornych. Drugi i trzeci stopień alertu dotyczą północnej i północno-wschodniej części Polski. Najwyższy stopień ostrzeżenia ogłoszono dla obszarów województwa pomorskiego, jednak sytuacja w Zachodniopomorskiem niewiele odbiega od tej, jaka panuje na Pomorzu.

Rybakowie z Dąbek informują: – Na chwilę obecną poziom wody w jeziorze Jamno wykracza poza stan ostrzegawczy. Do stanu alarmowego brakuje zaledwie 35 cm. Podobna sytuacja panuje na jeziorze Bukowo. Co niepokojące, dopływy tych jezior również są wezbrane, więc możliwe jest wszystko.

RZGW Wody Polskie w wydanym komunikacie ostrzegają: – Przez dłuższy czas utrzymujący się wysoki poziom wód może doprowadzić do osłabienia konstrukcji wałów przeciwpowodziowych. Monitoring sytuacji prowadzimy jednak na bieżąco. Wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego poziomy wody są bardzo wysokie, a nawet przekraczają stan ostrzegawczy w Dziwnowie i Darłowie. Na rzekach Parsęta, Grabowa i Wieprza obserwujemy stany wody w górnej granicy normy z widoczną tendencją wzrostową.