Kariera w Policji: Spotkanie edukacyjne z maturzystami I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie

Kariera w Policji: Spotkanie edukacyjne z maturzystami I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie

Podczas spotkania edukacyjnego z maturzystami I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji prezentowali atrakcyjność pracy w służbach mundurowych. Podkreślali fakt, że praca ta jest interesująca, dobrze płatna i gwarantuje stabilność zawodową. Funkcjonariusze szczegółowo opisali proces rekrutacyjny oraz warunki, które należy spełnić, aby móc dołączyć do policyjnej kadry.

Spotkania tego typu są częścią regularnych działań prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie mających na celu uświadamianie młodym osobom o specyfice pracy w policji i kryteriach selekcji kandydatów. Celem tych działań jest przede wszystkim dotarcie do uczniów ostatnich klas wszystkich szkół średnich na obszarze powiatu sławieńskiego.

Policjanci spotkali się kolejny raz z uczniami klasy IV I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. W trakcie prezentacji scharakteryzowali działalność poszczególnych wydziałów i całą strukturę sławieńskiej komendy. Podkreślili, dlaczego warto zdecydować się na karierę w policji i założyć niebieski mundur. Spotkanie było okazją, aby młodzież dowiedziała się, jak wygląda praktyka służby w różnych pionach Policji.

Funkcjonariusze zaprezentowali również film pt. „Jak wygląda szkolenie zawodowe podstawowe w Policji?”, który został przygotowany przez Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji we współpracy z Szkołą Policji w Słupsku. Film ten dostarczył młodym ludziom cennych informacji na temat procesu szkolenia funkcjonariuszy.