Wojewoda przekreśla plany fuzji administracyjnej dwóch miejscowości

Wojewoda przekreśla plany fuzji administracyjnej dwóch miejscowości

Planowane połączenie dwóch pobliskich miejscowości – Łaz i Osiek, które miało uchronić je przed wcieleniem do Mielna, nie doczekało się realizacji. Urzędujący wojewoda podważył decyzję władz Sianowa, stwierdzając, że nie jest ona zgodna z regulaminem gminy.

Wbrew oczekiwaniom lokalnej administracji, strategia, którą próbowano zastosować jako swego rodzaju 'as w rękawie’, nie okazała się skuteczna. To wojewoda miał ostatnie słowo w tej sprawie i to jego decyzją proces scalania Łaz z Osiekami został zatrzymany.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Adama Rudawskiego, wojewodę zachodniopomorskiego, wszelkie zmiany dotyczące sołectw powinny być wprowadzane na początku roku kalendarzowego. Ponadto, przed wprowadzeniem takich zmian, mieszkańcy powinni być o nich poinformowani z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem oraz powinny zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. Tymczasem, te konieczne kroki zostały pominięte – konsultacje społeczne odbyły się dopiero 2 kwietnia, a więc nie spełniono wymogów zapisanych w statucie gminy.