Zmodernizowane drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Inwestycja Gmin Sławno i Darłowo ze wsparciem województwa zachodniopomorskiego

Zmodernizowane drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Inwestycja Gmin Sławno i Darłowo ze wsparciem województwa zachodniopomorskiego

Nadchodzący rok przyniesie zmiany w infrastrukturze dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gmin Sławno i Darłowo. Plany dotyczą modernizacji blisko trzech kilometrów odcinków, które zostaną sfinansowane dzięki wsparciu uzyskanemu z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Wskazane inwestycje zostały umocowane formalnie poprzez podpisanie umów z beneficjentami. Ceremonia podpisania odbyła się 3 czerwca br., w Darłowie, a dokumenty zatwierdził osobiście marszałek województwa, Olgierd Geblewicz.

Podczas spotkania marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił, że coroczna współpraca z samorządowcami pozwala na realizację budowy lub modernizację dziesiątek kilometrów dróg, nie tylko zapewniających dostęp do gruntów rolnych, ale również służących mieszkańcom najmniejszych miejscowości regionu. Na wyraźne zaangażowanie w ten cel w bieżącym roku wskazuje fakt przeznaczenia przez Województwo Zachodniopomorskie kwoty przekraczającej 12 milionów złotych. Środki te zostaną dystrybuowane do samorządów gminnych i powiatowych na terenie całego województwa, co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury drogowej.