Czy Darłowo będzie inwestować w 2023 roku?

Czy Darłowo będzie inwestować w 2023 roku?

Kilka dni temu, jeszcze w starym roku, opublikowano plan budżetu Darłowa na 2023 rok. Miasto stoi przed wyzwaniem oszczędzania, dlatego najbliższe miesiące nie będą obfitowały w wydarzenia i inwestycje. Tegoroczny deficyt wyniesie bowiem 8 mln zł. Mimo to nie zrezygnowano z najważniejszych dla Darłowa inwestycji.

Jakie inwestycje pojawią się w Darłowie w 2023 roku?

Rok 2023 będzie skromniejszy pod względem inwestycji i wydarzeń. Wydatki gminy znacząco wzrosły z powodu wzrostu płacy minimalnej i wyższych rachunków za energię elektryczną. Darłowo nie zrezygnuje jednak ze wszystkich inwestycji. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest modernizacja oczyszczalni ścieków, na co gmina przeznaczy 6,7 mln zł. Stosunkowo dużą inwestycją będzie również budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy Alei Jana Pawła II. Na ten cel miasto wyda 2,5 mln zł. Darłowo ma również w planach budowę ulic. Zlecono już opracowanie dokumentacji, między innymi ulicy Szkolnej i Niemena. W 2023 roku pojawi się także kolumbarium na starym cmentarzu i publiczna toaleta na nowym cmentarzu. To jedne z większych inwestycji na rozpoczęty niedawno rok.