Głębokie oddechy dla statków: Pogłębianie toru wodnego portu Darłowo

Głębokie oddechy dla statków: Pogłębianie toru wodnego portu Darłowo

Zarządzane przez Urząd Morski w Szczecinie prace mające na celu pogłębienie toru wodnego w porcie Darłowo są już w toku. To niewątpliwie dobre wiadomości dla wszystkich jednostek, które docierają do tego portu. Całość prac jest szacowana na wartość bliską 1,58 mln zł i zgodnie z planem powinny zakończyć się w listopadzie 2023 roku.

Rzecznik prasowy Urzędu Morski w Szczecinie, Ewa Wieczorek, udzieliła szczegółowych informacji na temat zakresu tych prac. Deklaruje, że obejmują one tor podejściowy od strony morza, tor wewnątrz portu (głównie obszar falochronów) oraz osadnik znajdujący się na połączeniu rzek Wieprzy i Grabowa. W sumie ma tu zostać wydobytych około 9300 metrów sześciennych materiału, który zostanie następnie przetransportowany i odłożony na specjalnie wyznaczonym do tego celu klapowisku morskim. Jak podkreśla Wieczorek, koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 1,58 mln zł i jest on pokrywany ze środków budżetowych Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Podkreślając cel przeprowadzanych prac, Ewa Wieczorek podsumowuje: „Najważniejszym zadaniem jest poprawa dostępności portu i usunięcie dodatkowych wypłyceń, które były skutkiem silnych sztormów z tego roku. Owe niekorzystne warunki atmosferyczne znacząco przyczyniły się do ograniczenia dopuszczalnych zanurzeń statków wpływających do Darłowa”.