Straż Miejska świętuje swoją rocznicę

Straż Miejska świętuje swoją rocznicę

29 sierpnia jest dniem, w którym w całej Polsce obchodzimy Dzień Straży Miejskiej. To święto zostało ustanowione dokładnie z chwilą, gdy 29 sierpnia 1997 roku uchwalono ustawę, która definiuje ramy działania tej instytucji gminnej.

W tym wyjątkowym dniu w darłowskim oddziale straży miejskiej odwiedził ich Rafał Nagórski, zastępca burmistrza, a także Sekretarz Miasta Tomasz Bobin. Reprezentowali oni burmistrza Arkadiusza Klimowicza, składając strażnikom ciepłe życzenia oraz podziękowania za ich ciężką pracę. Rafał Nagórski dziękował im, podkreślając jak ważna i niezbędna jest ich rola dla lokalnej społeczności. Zwrócił uwagę na trudności, na które napotykają w swoim zawodzie i zachęcał do dalszego angażowania się w pomoc innym, szczególnie osobom niepełnosprawnym i dzieciom.

Straż Miejska w Darłowie działa od 26 lutego 1993 roku, kiedy to Burmistrz Miasta Darłowa zarządzeniem numer 2/93 powołał tą jednostkę. Zarządzenie to weszło w życie 1 marca 1993 roku. Obecnie zespół darłowskiej straży miejskiej liczy siedem osób: pięć z nich to strażnicy miejscy, a dwie to osoby pracujące na stanowiskach administracyjnych. Funkcjonariusze pełnią swoją służbę w systemie zmian: od godziny 7:00 do 15:00 i od 14:00 do 22:00. W sezonie letnim dodatkowo pracują w weekendy, pomiędzy godzinami 14:00 a 22:00.