Szkolenie strażaków ochotników w Dąbkach – 23.09.2023

Szkolenie strażaków ochotników w Dąbkach – 23.09.2023

W Dąbkach, nad brzegiem jeziora Bukowo, odbyły się intensywne ćwiczenia strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Symulowane sytuacje obejmowały pożar statku pasażerskiego „Milka”, awarię jednostki motorowej z pasażerem na pokładzie oraz zapalenie hangaru. Wszystko to miało na celu sprawdzenie umiejętności i gotowości jednostki do działań ratowniczych.

Nad całością działań czuwali: Radosław Głażewski, prezes OSP w gminie Darłowo i jednocześnie wójt, Piotr Słupski, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Darłowie oraz kpt. Piotr Grudzień, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Nadzór medyczny sprawował Jakub Iwanisik z firmy Mediva.

Radosław Głażewski zwraca uwagę na ogromne znaczenie takich ćwiczeń dla poprawy efektywności działania straży podczas rzeczywistych zagrożeń. Podkreśla, że mechanizmy i procedury wypracowywane podczas symulacji pozwalają na precyzyjne i skoordynowane działanie w sytuacjach kryzysowych, co może być kluczowe dla ocalenia zdrowia czy życia osób poszkodowanych.

Finiszem całodniowego szkolenia był instruktaż dotyczący zasad poruszania się pojazdów uprzywilejowanych podczas wejścia w akcje ratowniczo-gaśnicze. Instrukcje i wytyczne udzielali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.