Planowana modernizacja falochronów w Porcie Darłowo – spotkanie informacyjne

Planowana modernizacja falochronów w Porcie Darłowo – spotkanie informacyjne

8 grudnia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie, miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące przyszłości Portu Darłowo. Tematem przewodnim były zaplanowane przez Urząd Morski w Szczecinie zmiany, które mają nastąpić w ramach projektu przebudowy falochronów.

Inicjatorem spotkania był burmistrz Darłowa, a udział w nim wzięli nie tylko przedstawiciele lokalnej administracji, ale także pracownicy Urzędu Morskiego z dyrektorem Wojciechem Zdanowiczem na czele. Obecni byli również reprezentanci stacji pilotów morskich oraz zarządu Portu Morskiego Darłowo, użytkowników portu i Biura Projektowego „Projmors” z Gdańska.

Podczas spotkania omówiono szczegółowe założenia planowanej przebudowy. Przewiduje ona rozbudowę i modernizację falochronu wschodniego i zachodniego, które zostaną dodatkowo wyposażone w barierkę ochronną. W projekcie znajduje się również miejsce na nową konstrukcję hydrotechniczną – wewnętrzną ostrogę przy falochronie zachodnim.

Przekazano także informacje na temat parametrów torów wodnych, które nie ulegną zmianie – z zarówno od strony morza, jak i wewnątrz portu. Z nałożeniem przez projekt nowych wymogów na wejście do portu nie wszyscy byli zgodni, jednak zaproponowano rezygnację z niektórych rozwiązań, co pozwoli na zmniejszenie zawężenia.

Po interwencji samorządu zdecydowano się na wyeksponowanie historycznych elementów falochronów, takich jak repery z datami inwestycji (falochron zachodni 1879 rok i 1963 rok) oraz gwiazdoblok „Xaver”.