Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy: nowy terminal techniczny w Darłowie i bon senioralny od 2026 roku

Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy: nowy terminal techniczny w Darłowie i bon senioralny od 2026 roku

W odpowiedzi na aktualne wyzwania gospodarcze, Rada Ministrów zatwierdziła propozycję Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą modyfikacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Mając na celu wsparcie naszej gospodarki w trudnym okresie, po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, oraz sprostanie problemom powstałym w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, postanowiono wprowadzić szereg zmian. Jednym z najbardziej istotnych projektów inwestycyjnych jest plan utworzenia dodatkowego terminalu technicznego w Darłowie, co umożliwi rozwój farm wiatrowych.

Kierunki działań objęte KPO dowodzą chęci rządu do przekształcenia polskiej gospodarki w stronę bardziej ekologicznej i technologicznej. Założenia obejmują również inicjatywy cyfrowe oraz poprawę jakości i dostępności usług zdrowotnych. Rewizja planu była wymuszona przez opóźnienia i niedoskonałości pozostawione przez poprzedni rząd.

Proponowane zmiany w ramach KPO mają na celu lepsze dostosowanie obecnych zobowiązań do rzeczywistych możliwości naszego kraju. Celem korekty planu jest ograniczenie do niezbędnych modyfikacji, które będą kluczowe dla efektywnej realizacji reform i inwestycji, co jest niezbędne dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Wśród najważniejszych zmian inwestycyjnych znajdują się następujące: rozszerzenie grupy odbiorców bonu na laptopa, który będzie teraz dostępny również dla nauczycieli klas 1-3; utworzenie dodatkowego terminalu technicznego w Darłowie umożliwiającego budowę farm wiatrowych; wprowadzenie od 1 stycznia 2026 r. bonu senioralnego dla osób powyżej 75. roku życia, wymagających pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego; a także wsparcie dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w ramach ośrodków kooperacyjnych w Krajowej Sieci Onkologicznej.